αραδωτός

αραδωτός
-ή, -ό
(για χαρτί) αυτός που έχει αράδες, ο ριγωτός.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”